Wetsvoorstel aanscherping eisen examencommissies MBO

Minister Bussemaker wil de kwaliteit van examinering in het MBO verbeteren. Er zijnĀ forse tekortkomingen geconstateerd bijĀ de examens zelf en het functioneren van de examencommissies. Hierdoor is het de vraag of de examenkandidaten de kwalificatie-eisen in voldoende...

Pin It on Pinterest