Beroepsvereniging NT2 stelt dat het inburgeringsexamen te moeilijk is. Het examen is te talig. Met name de vragen in het leesexamen zijn veelal suggestief. De nadruk zou juist op deelname in de samenleving moeten liggen. Voor meer informatie klik hier.

Pin It on Pinterest

Share This