Studenten van de Universiteit van Gent kunnen een perfecte score hebben behaald voor het MC-gedeelte van hun examen politicologie, indien zij hebben geconstateerd dat in alle gevallen A het juiste antwoord was. Normaal gesproken worden de antwoordopties gehusseld, maar in dit geval waren zij vergeten deze optie aan te vinken. Doordat het examen tevens open vragen bevatte, is besloten het examen niet ongeldig te verklaren. Meer weten?

Pin It on Pinterest

Share This