Digitalisering onderwijs

De Onderwijsraad heeft onderwijsinstellingen geadviseerd te digitaliseren. De PO- en VO-raad vinden het teleurstellend dat de overheid niet met concrete voorstellen komt om het onderwijs hierbij te ondersteunen. Meer weten?

Uitreiking examensurveillant-badges

Om de professionaliteit van de toezichthouders op een Test Center te borgen, is een kwalificatie voor surveillanten ontwikkeld. In de afgelopen periode zijn diverse toezichthouders van Lamark via Exapol geëxamineerd. Op 7 juli jongstleden heeft Exapol in bijzijn van...

Docenten wijken af van correctiemodel

In de afgelopen periode is het centraal examen Frans veelvuldig in het nieuws geweest. Er heerst niet alleen onvrede over het niveau van het examen, maar ook over de correctievoorschriften. Dit heeft ertoe geleid dat enkele docenten zijn afgeweken van het...

Pin It on Pinterest