In de afgelopen periode is het centraal examen Frans veelvuldig in het nieuws geweest. Er heerst niet alleen onvrede over het niveau van het examen, maar ook over de correctievoorschriften. Dit heeft ertoe geleid dat enkele docenten zijn afgeweken van het correctiemodel. In sommige gevallen hebben deze docenten zelfs de tweede corrector verzocht hetzelfde te doen.

De eigen docent is altijd de eerste beoordelaar. Is het aannemelijk dat een docent eerder geneigd is van het correctiemodel af te wijken vanwege de persoonlijke betrokkenheid? Het is een interessant vraagstuk of het niet beter is indien docenten in het vervolg alleen nog maar examens van andere scholen na mogen kijken.

Pin It on Pinterest

Share This