Om de professionaliteit van de toezichthouders op een Test Center te borgen, is een kwalificatie voor surveillanten ontwikkeld. In de afgelopen periode zijn diverse toezichthouders van Lamark via Exapol geëxamineerd. Op 7 juli jongstleden heeft Exapol in bijzijn van SPV de eerste examensurveillant-badges uitgereikt aan de toezichthouders van Lamark. Deze badges maken onderdeel uit van het certificeringstraject dat Exapol onder toezicht van de Examenkamer uitvoert.

Pin It on Pinterest

Share This