Het blijkt lastig competenties op betrouwbare en valide wijze te beoordelen. Hetgeen je beoordeelt, vergelijk je namelijk onbewust met eerder werk dat je hebt gezien en je eigen visie op wat goed is en wat niet. Dit kun je voorkomen door paarsgewijze vergelijking. Je krijgt steeds twee producten voorgeschoteld waarbij je moet beoordelen welk product je beter vindt. Doordat diverse beoordelaars een vergelijking maken, wordt uiteindelijk de positie van de producten op de rangorde bepaald. Hierbij vindt een samenspel plaats van alle criteria en dit maakt de beoordeling weloverwogen en dus betrouwbaar.

Het is voor docenten vrijwel onmogelijk telkens zelf paren samen te stellen die vergeleken moeten worden. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en iMec hebben daarom D-PAC ontwikkeld. Dit beoordelingsinstrument maakt het mogelijk om in een online omgeving producten snel en paarsgewijs te vergelijken. Docenten krijgen op basis van willekeur paren aangeboden. Achteraf wordt de cesuur door de docenten zelf bepaald, door bijvoorbeeld de slaaggrens te leggen bij het gemiddelde van de rangorde of door de producten met de laagste en hoogste kwaliteit te bespreken en daar een score aan toe te kennen. Vervolgens kunnen de overige producten worden gewaardeerd.

Door de inzet van meerdere beoordelaars biedt D-PAC tevens de mogelijkheid de kandidaat van diepgaande feedback te voorzien. Deze feedback kan de kandidaat gebruiken om zich verder te ontwikkelen. D-PAC is hiermee een welverdiende winnaar van de Prijs voor Examens van de NVE.

Pin It on Pinterest

Share This