Het examenafnameproces staat door maatschappelijke ontwikkelingen en technische mogelijkheden waarover ook kandidaten tegenwoordig kunnen beschikken voortdurend onder druk. De fraude van vandaag is immers gisteren bedacht, maar wordt pas morgen ontdekt. Indien het examenafnameproces niet naar behoren verloopt, leidt dit in het ergste geval tot devaluatie of ondermijning van het certificaat/diploma en vervolgschade voor werkgevers en de branche. Het over het hoofd zien van examenfraude betekent dat een kandidaat ten onrechte gekwalificeerd wordt om zijn/haar beroep te mogen uitvoeren. Want zeg nu zelf, wie wil van een dergelijke persoon juridisch of medisch advies ontvangen?

eX:plain en RCEC hebben daarom Xquiry ontwikkeld. Dit is een tool waarmee examenresultaten worden geanalyseerd en mogelijke fraude wordt opgespoord. Dit wordt ook wel data forensics genoemd. Er kunnen zowel op individueel- als groepsniveau afwijkende antwoordpatronen worden getraceerd. Deze tool toont zo op zeer betrouwbare wijze afwijkend examengedrag aan en spoort hiermee potentiële fraudeurs op.

De ontwikkelde algoritmen kunnen ook worden gebruikt voor gerandomiseerde examens. Xquiry is de eerste toepassing wereldwijd die zich op gerandomiseerde examens richt en is daarmee uniek. Xquiry krijgt ook steeds meer bekendheid. Zo werd de tool tijdens de Europese Association of Test Publishers (E-ATP) beloond met de publieksprijs: Best Product Demo Award. Ook tijdens Hét Examencongres 2017 van de NVE ontving deze tool de publieksprijs.

Pin It on Pinterest

Share This