Dr. Annie Kempers-Warmerdam van de Examenkamer heeft een artikel voor het blad Examens geschreven over de certificering van toetslocaties. Zij stelt dat de examenafname een belangrijk onderdeel is van het toetsproces en daarom steeds vaker wordt uitbesteed aan organisaties met speciaal ingerichte toetslocaties. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het examenproces op toetslocaties te kunnen borgen, heeft de Examenkamer een norm voor toetslocaties ontwikkeld. Deze norm vormt een landelijke standaard waaraan locaties zouden moeten voldoen om een hoogwaardige examenafname te kunnen faciliteren. De aspecten die aan bod komen richten zich bijvoorbeeld op de technische- en locatievereisten, maar ook de procedures staan beschreven. Lamark conformeert zich aan de norm die de Examenkamer stelt en pleit daarom tevens voor standaardisatie van de processen.

Pin It on Pinterest

Share This