Een keurmerk voor toetslocaties

Dr. Annie Kempers-Warmerdam van de Examenkamer heeft een artikel voor het blad Examens geschreven over de certificering van toetslocaties. Zij stelt dat de examenafname een belangrijk onderdeel is van het toetsproces en daarom steeds vaker wordt uitbesteed aan...

D-PAC

Het blijkt lastig competenties op betrouwbare en valide wijze te beoordelen. Hetgeen je beoordeelt, vergelijk je namelijk onbewust met eerder werk dat je hebt gezien en je eigen visie op wat goed is en wat niet. Dit kun je voorkomen door paarsgewijze vergelijking. Je...

Xquiry

Het examenafnameproces staat door maatschappelijke ontwikkelingen en technische mogelijkheden waarover ook kandidaten tegenwoordig kunnen beschikken voortdurend onder druk. De fraude van vandaag is immers gisteren bedacht, maar wordt pas morgen ontdekt. Indien het...

Digitalisering onderwijs

De Onderwijsraad heeft onderwijsinstellingen geadviseerd te digitaliseren. De PO- en VO-raad vinden het teleurstellend dat de overheid niet met concrete voorstellen komt om het onderwijs hierbij te ondersteunen. Meer weten?

Uitreiking examensurveillant-badges

Om de professionaliteit van de toezichthouders op een Test Center te borgen, is een kwalificatie voor surveillanten ontwikkeld. In de afgelopen periode zijn diverse toezichthouders van Lamark via Exapol geëxamineerd. Op 7 juli jongstleden heeft Exapol in bijzijn van...

Docenten wijken af van correctiemodel

In de afgelopen periode is het centraal examen Frans veelvuldig in het nieuws geweest. Er heerst niet alleen onvrede over het niveau van het examen, maar ook over de correctievoorschriften. Dit heeft ertoe geleid dat enkele docenten zijn afgeweken van het...

Pin It on Pinterest