Lamark_10_05

EXAMEN MANAGEMENT SYSTEEM

Het speciaal ontwikkelde Examen Management Systeem (EMS) biedt optimale flexibiliteit voor kandidaat en examencentrum. Het biedt centra inzicht in de beleving van verschillende vormen van toetsing en adviseert over tijdsduur en inschatting van het aantal kandidaten. De kandidaat kan zelf tijdstip en locatie flexibel boeken.

FRAUDEPREVENTIE

Fraudepreventie is in het belang van toetscentra en werkgevers, maar ook het belang van de kandidaat. De waarde van een toets ligt onder andere in de mogelijkheid tot frauderen. Lamark heeft de centra zo ontworpen dat de omgeving uitnodigend is, maar de mogelijkheid tot fraude geminimaliseerd is. Lees hier meer over onze maatregelen tegen fraude.

TEST CENTRA

Onze testcentra bieden speciaal ontwikkelde examenplekken met hoogwaardig design, gericht op een positieve ervaring. De kandidaat beschikt over een persoonlijke ruimte waarin afleiding minimaal is. De toetsen worden in overleg geoptimaliseerd, in het belang van de kandidaat.