Privacy Statement

LaMark B.V.

Exam-Center

Dit is het Privacy Statement van LaMark B.V (verder in dit document “Lamark” genoemd), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34162769. Dit Privacy Statement geldt tevens voor Exam-Center. Exam-Center is een handelsnaam van Lamark, tevens geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 34162769.

Deze versie van het privacy statement is gemaakt op 30 april 2018. We kunnen dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie staat op lamark.com.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens om:
● met u te communiceren.
● een identiteitscontrole uit te voeren om u toegang te geven tot uw examen.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Van iedereen die via lamark.com zich inschrijft voor de nieuwsbrief en/of via exam-center.com zich inschrijft voor een examen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Via lamark.com kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Hiertoe verzamelen we uw naam en e-mail adres.

Via exam-center.com schrijft u zich in voor een examen. Om het examen zonder (identiteits)fraude en goed toezicht te laten verlopen verzamelen wij uw “initialen”, “achternaam” en “geboortedatum”.
Om te allen tijde voorafgaand aan en afsluitend op het examen met u te communiceren verzamelen we tevens uw “telefoonnummer” en “e-mailadres”. Bij het starten van uw examen wordt er een foto van uw gezicht gemaakt. Om fraude te voorkomen wordt deze foto vergeleken met de foto op uw ID.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Via het label Exam-Center neemt Lamark voor examinerende- en certificerende instanties (verder “examenbureau” genoemd) examens af. Voor deze examenbureau’s is Lamark de verwerker van gegevens. Lamark heeft de verplichting een examen onder goed toezicht en zonder fraude te laten verlopen.
Welke persoonsgegevens Lamark hiervoor verzamelt kunt u vinden onder “Welke persoonsgegevens verzamelen we? ”.

In het geval er tijdens uw inschrijving voor een examen meer dan de vermelde gegevens dan onder “Welke persoonsgegevens verzamelen we?” verzamelt worden, gebeurt dit in opdracht van uw examenbureau. In dat geval raadpleegt u het Privacy Statement van uw examenbureau.

Voorbeeld: voor een examen SVH Sociale Hygiëne verzamelt Lamark de onder “Welke persoonsgegevens verzamelen we?” vermelde gegevens aangevuld met “Volledige voornamen”, evt. “Tussenvoegsel(s)”, “Geslacht”, “Geboorteplaats”, “Geboorteland” en “Adres”. Op de website van SVH (www.svh.nl/privacy) staat het Privacy Statement van SVH met toelichting waarvoor deze gegevens gebruikt worden. SVH heeft met Lamark een verwerkersovereenkomst voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Hoe gaan we met persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (EER), en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief via lamark.com bewaren we deze gegevens. U kunt zich via de nieuwsbrief die u ontvangt te allen tijde uitschrijven.

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor examenafname worden 13 maanden na de examendatum automatisch verwijderd uit de systemen van Exam-Center, met uitzondering van de foto die voorafgaand aan het examen van u wordt gemaakt. Deze foto wordt de dag na uw examen automatisch verwijderd. Binnen Lamark en Exam-Center kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben een training ondergaan om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

Vragen over privacy?

Gebruik maken van uw “Recht van inzage”?

In vrijwel alle gevallen heeft u uw examen via uw examenbureau gereserveerd en niet rechtstreeks bij Lamark of Exam-Center. Raadpleeg de regels van uw examenbureau voor het inzien van uw gegevens.

Slechts in het geval van een Sociale Hygiëne examen van SVH kunt u rechtstreeks een aanvraag indienen voor het inzien van uw gegevens via privacy@lamark.com door het vermelden van uw boekingsnummer, achternaam, uw vraag betreft de inzage van uw persoonsgegevens, en uw telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Er wordt in dit geval binnen 2 weken contact met u opgenomen. In alle andere gevallen dient u uw eigen examenbureau te raadplegen.

Gebruik maken van uw “Recht op correctie”?

Voor het corrigeren van uw gegevens gelden dezelfde regels als onder “Recht van inzage”.

Gebruik maken van uw “Recht om vergeten te worden”?

Door het maken van een examenboeking via Exam-Center heeft u tijdens het boeken ingestemd dat uw persoonsgegevens tijdelijk worden bewaard en eventueel met uw examenbureau worden gedeeld. Uw gegevens zullen uiterlijk 13 maanden na uw examen automatisch verwijderd worden uit de systemen van Exam-Center. Wilt u eerder vergeten worden, dan gelden dezelfde regels als onder “Recht van inzage”.

Pin It on Pinterest

Share This