Fraude preventie

Uitgebreide anti-fraude maatregelen

Hoge kwaliteit

Professionele uitstraling test centers

Innovatief

Vernieuwende examen mogelijkheden

Nieuwsberichten

D-PAC

Het blijkt lastig competenties op betrouwbare en valide wijze te beoordelen. Hetgeen je beoordeelt, vergelijk je namelijk onbewust met eerder werk dat je hebt gezien en je eigen visie op wat goed is en wat niet. Dit kun je

read more

Xquiry

Het examenafnameproces staat door maatschappelijke ontwikkelingen en technische mogelijkheden waarover ook kandidaten tegenwoordig kunnen beschikken voortdurend onder druk. De fraude van vandaag is immers

read more

Lamark ontzorgt Examenbureaus op het gebied van examenlogistiek

EMS

Het Examen Management Systeem (EMS) is de ‘cockpit’ die Examenbureaus gebruiken om hun examens te ‘managen’. Het EMS biedt een groot aantal functionaliteiten en rapportages tbv het beheer van examens en kandidaten. Het EMS is zodanig ontworpen dat gebruikers op een zeer gebruiksvriendelijke wijze sturing kunnen geven en relevante informatie kunnen opvragen en biedt bovendien ‘real time’ inzage in alles wat er in de toetscentra gebeurt.
Lees verder…

Test Centers

Een landelijk dekkend netwerk van 20 Test Centers biedt Examenbureaus de mogelijkheid om hun kandidaten hun examen te laten afnemen op een locatie dichtbij huis en op een datum en tijdstip dat hen het beste uit komt. De Test Centers hebben ruime openingstijden en zijn goed bereikbaar met zowel auto als openbaar vervoer. De werkplekken in de Test Centers staan onder continu toezicht en zijn speciaal ingericht voor examen afname. kwaliteit en fraude preventie staan bij Lamark hoog in het vaandel.
Lees verder…

Service & Support

Lamark biedt Examenbureaus ondersteuning op het gebied van (technische) toetsontwikkeling en migratie van toets/itembanken. We kunnen zorgdragen voor hosting en beheer van toetsapplicaties en adviseren op het gebeid van veiligheid en logistiek. Lamark heeft ruim 10 jaar ervaring met digitale examen afname en neemt meer dan 1500 verschillende examens af voor een groot aantal Examenbureaus.
Lees verder…

Examen Management Systeem (EMS): ‘cockpit’ voor de Examenbureaus

Beheer examens

Het Examen Management Systeem (EMS) biedt Examenbureaus de mogelijkheid de logistiek van hun examens te beheren. Het gaat daarbij om het proces voorafgaand aan de examenafname en het proces na afloop daarvan. Voor het examen zelf biedt EMS koppelvlakken met alle bekende toetssoftware pakketten, te weten Questionmark, Calibrand, Questify, Sakai, Teelen TestVision, Juno, Facet, TeleToets, RemindoToets, TOA en Traintool.

Binnen het EMS kunnen Examenbureaus hun examens alloceren aan bepaalde locaties, afnameperiodes plannen, specifieke gegevens beheren (examenduur, bijlagen, prijs en dergelijke), examens toewijzen aan kandidaten, et cetera. Voor examens met open vragen biedt het EMS een uitgebreide nakijkmodule. Het Examen Management Systeem is speciaal ontwikkeld voor flexibel examineren in Test Centers. Dit kunnen Test Centers van Lamark zijn, maar ook Test Centers van derden.

Beheer kandidaten

Flexibel examineren biedt kandidaten de mogelijkheid hun examen te doen op een datum en tijdstip naar keuze in een Test Center bij hen in de buurt. Examenbureaus kunnen binnen het EMS aangeven wat de criteria zijn waaraan kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het examen, wanneer examens voor afname beschikbaar zijn, wat de examenkosten zijn (inclusief online betaalmogelijkheden), waar de examens mogen worden afgenomen, enzovoort. Het EMS is ‘white-label’ beschikbaar, hetgeen wil zeggen dat het in de huisstijl van het Examenbureau wordt opgemaakt en gekoppeld aan hun website. Lamark is voor de examenkandidaten als het ware niet zichtbaar. Alle uitingen – inclusief het examen zelf – zijn in de huisstijl van het Examenbureau.

Naast individuele boekingen biedt het EMS de mogelijkheid voor groepsboekingen ten behoeve van opleiders die verscheidene examens gelijktijdig willen laten afnemen.

Management examenbureau

Het EMS biedt diverse functionaliteiten ten behoeve van het management van het Examenbureau. Er is een groot aantal rapportages beschikbaar waaronder forecasting tools, aantal kandidaten per examen, gereserveerde examentijd vs. gebruikte examentijd, financiële overzichten, etc.. Het management van het Examenbureau heeft hiermee actueel inzage in het reilen en zeilen van de ‘business’ en kan sturen daar waar nodig. Een voorbeeld hiervan is het ‘ontluchten’ van de examentijd indien kandidaten deze niet gebruiken. Hierdoor bespaart het Examenbureau kosten.

Examenkandidaten krijgen direct na afloop van hun examen de gelegenheid een kleine enquête in te vullen. Examenbureaus kunnen hun eigen vragen hierin opnemen waardoor zij snel inzage hebben in het verloop van hun examens. Het EMS biedt inzage in de enquêteresultaten.

Lamark biedt een landelijk netwerk van onafhankelijke Test Centers

Kwalitatief hoogwaardige locaties

Professionele examens verdienen een professionele omgeving. Examens zijn waardepapieren en veelal het eindresultaat van een opleiding. Aandacht voor het examenmoment is derhalve van belang. De panden waarin Lamark haar Test Centers onderbrengt, zijn kwalitatief hoogwaardig aan zowel de buitenzijde als binnenzijde. Ons nieuwe Test Center concept biedt een eigen receptie en speciaal ontwikkelde examenplekken. De Test Centers hebben een moderne en professionele uitstraling.

De Lamark Test Centers zijn door het gehele land gevestigd en altijd gemakkelijk te bereiken met de auto en/of het openbaar vervoer.

Fraudepreventie

Het voorkomen van fraude bij examens is van groot belang in het borgen van de kwaliteit van het certificaat. Niet alleen willen we voorkomen dat examenvragen openbaar gemaakt worden, maar ook dat iemand de kans krijgt met een vervalst of ongeldig ID examen te doen.

Lamark heeft uitgebreide maatregelen genomen om fraude tegen te gaan. We werken met gecertificeerde toezichthouders, fulltime toezicht tijdens de examen afname. Fraudepreventie heeft onze prioriteit. Vandaar ook dat we kandidaten voorafgaand van het examen informeren over de maatregelen.

Technische mogelijkheden

Flexibel examineren maakt het mogelijk dat kandidaten zelf hun examenmoment en locatie bepalen. Het EMS plant de examens op een slimme manier zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de Test Centers. Inhoudelijk kunnen Examenbureaus hun examens zo eenvoudig of geavanceerd maken als ze zelf willen; van ‘eenvoudige’ multiple choice examens t/m examens met beeld en geluid.

De Lamark Test Centers zijn voorzien van koptelefoons, microfoons en camera’s waardoor nagenoeg alle examenvormen mogelijk zijn. De snelle internet verbinding zorgt voor een vlekkeloze presentatie en verwerking van de vragen en antwoorden.

Klik hier voor een overzicht van onze Test Centers.

Lees hier meer over onze maatregelen.

Service & support is ‘key’ in een snel veranderende wereld

Examenbureaus

De Test Centers en het Examen Management Systeem (EMS) zijn ontwikkeld om Examenbureaus van dienst te zijn bij het digitaal afnemen van examens. De toenemende technische mogelijkheden en de wensen van zowel Examenbureau als kandidaat maken dat onze dienstverlening regelmatig een ‘update’ krijgt. Onze support afdeling ondersteunt Examenbureaus bij deze updates en is dagelijks bereikbaar. Service en support staan bij Lamark hoog in het vaandel. Alle ‘calls’ worden geregistreerd en maandelijks geëvalueerd. Onze mentaliteit is er een van continue verbetering van het proces gericht op een vlekkeloze examenafname.

Examenkandidaten

Lamark tracht te allen tijde het gehele proces te overzien waarbij de examenkandidaat centraal staat. We adviseren Examenbureaus op onderdelen die de afname ten goede komen. Dit zijn uiteenlopende zaken w.o. presentatie van examens op beeldschermen, de mogelijkheid tot ‘inloop’ examen, communicatie naar kandidaten, etc.. Lamark is tenslotte de gastheer ten behoeve van het Examenbureau. We nemen deze rol erg serieus en behandelen de examenkandidaten als ‘onze’ klant. Service & Support aan kandidaten is derhalve ‘key’ in ons proces.

Consultancy

Lamark heeft ruim 10 jaar ervaring met het digitaal afnemen van examens en Flexibel Examineren. We delen deze ervaring graag met anderen. De reden is simpel: we geloven in ons product en willen negatieve ervaringen voorkomen. Zo zijn we trots op onze adviesrol bij de Olympische Spelen in London waarbij ons Examen Management Systeem is gebruikt voor toetsing van 1.000-en medewerkers. Ook zijn we betrokken bij een aantal projecten in het reguliere onderwijs en adviseren we partijen in India en het Midden-Oosten. Onze praktijk ervaring met diverse toetssoftware pakketten vormt een onderdeel van de consultancy.

Examenfraude leidt tot devaluatie van het waardepapier en vervolgschade

 

Examenfraude (w.o. identiteitsfraude) leidt tot (ernstige) devaluatie van het waardepapier en mogelijke vervolgschade voor werkgevers en branche. Het voorkomen van examenfraude is een belangrijke pijler in de dienstverlening van Lamark. We hanteren een Level III fraude systeem hetgeen (veelal) de minimale vereiste is van professionele Examenbureaus die waardepapieren verstrekken. De fraude preventie maatregelen die we hebben genomen zijn onder te verdelen in drie groepen:

Identiteitsfraude
 • Identificatieplicht: examenkandidaten dienen zich te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.
 • Toezichthouder: de Toezichthouder in het examenlokaal voert een visuele controle uit.
Spieken/praten
 • Examenreglement: tijdens het boeken dient de kandidaat akkoord te gaan met het reglement, hierin wordt de kandidaat gewezen op de consequenties van examenfraude.
 • Secure browser: examen computers zijn voorzien van een secure browser zodat er geen andere bronnen geraadpleegd kunnen worden.
 • Kluisjes: jas, tas, telefoon, etc. dienen door de kandidaat in een kluisje te worden opgeborgen voordat men het examenlokaal betreedt.
 • Controle naslagwerken: indien er papieren naslagwerken bij een examen gebruikt mogen worden, dienen deze voor aanvang gecontroleerd te worden.
 • Hulpmiddelen: kladpapier, rekenmachine en pen worden door Lamark aan de kandidaat verstrekt.
 • Flexibel examineren: examens worden individueel afgenomen waardoor de kans op identieke examens op één moment minimaal is.
 • Voltijds toezicht: in het examenlokaal is er voltijds toezicht door een toezichthouder.
 • De toezichthouder heeft direct zicht op de werkplek, exameninformatie en kandidaat gegevens.
 • Spiegel: iedere examenplek is voorzien van een spiegel die de toezichthouder zicht geeft op de werkplek.
 • Werkplekken: de werkplekken zijn speciaal ontworpen voor examenafname (geluiddemping, afscherming).
 • Computers: grote computerschermen maken het mogelijk eventuele naslagwerken digitaal -naast het examen- te raadplegen (ter vervanging van papieren naslagwerken).
Onafhankelijkheid
 • Lamark: Lamark is als organisatie niet verbonden aan een opleidingsinstituut. We doen alleen examenlogistiek en zijn daarin volstrekt onafhankelijk.
 • Toezichthouders: Toezichthouders van Lamark zijn naast hun werk voor Lamark nimmer verbonden aan een opleider of andere partij die de onafhankelijkheid in het geding zou kunnen brengen.
 • Toezichthouders voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE)**.
 • Toezichthouders zijn centraal geregistreerd.
 • Toezichthouders hebben een overeenkomst inclusief boetereglement met Lamark ondertekend.

** In overleg

Professionele examens verdienen een professionele omgeving

Over Lamark

Lamark levert logistieke diensten aan Examenbureaus. Een landelijk dekkend netwerk van Test Centers maakt het voor examenkandidaten mogelijk hun examen af te nemen op een datum en tijd die hen het beste uitkomt. We noemen dit ‘Flexibel Examineren’. Sinds de oprichting van Lamark in 2000 is een groot aantal Examenbureaus overgegaan op Flexibel Examineren.

Lamark is een onafhankelijke partij, niet gebonden aan een opleidingsinstituut. Sinds 2010 is Lamark ISO gecertificeerd. We werken samen met diverse partners op het gebied van toetsontwikkeling en toetssoftware.

Onze visie

In een wereld die in toenemende mate digitaler wordt, blijven examens niet achter. Werden examenkandidaten een paar jaar geleden nog verrast door een digitaal examen, inmiddels is het tegenovergestelde waar. Binnen enkele jaren zal het aantal examens dat nog schriftelijk wordt afgenomen op één hand te tellen zijn; digitaal is het devies. De voordelen van digitaal examineren zijn groot (snelheid, kwaliteit, flexibiliteit); eventuele storingen worden nauwgezet gemonitord door de supportafdeling van Lamark en zo spoedig mogelijk opgelost.

De rol die Lamark wil spelen, richt zich 100% op de examenlogistiek. We zijn (en blijven) een onafhankelijke aanbieder van digitale examenafname ten behoeve van de Examenbureaus in Nederland. Door bundeling van volume kan een hoge kwaliteit van examenafname hand in hand gaan met lage kosten.

Jean-Baptiste de Lamarck

De naam Lamark is een afgeleide van Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744- 1829) – algemeen bekend als Lamarck – een Frans bioloog. Lamarck was overtuigd van het samenvallen van ‘evolutie’ en ‘perfectionering’ en daarom sprak hij ook over de ladder van de natuur: evolutie is rechtlijnig, doelgericht  en opklimmend.

Het organisme wil zelf veranderen, heeft creativiteit en inventiviteit – in tegenstelling tot het passieve wezen in de Darwinistische evolutietheorie, dat overgeleverd is aan de willekeur van de natuur. Een van Lamarcks bekende theorieën ging over de nek van een giraffe die wel langer moest groeien, omdat het dier anders niet bij zijn voedsel zou kunnen komen. De langere nek werd ‘doorgegeven’ aan de kinderen.

Landelijk dekkend netwerk van Test Centers

Alkmaar

Jan Ligthartstraat 1, 1817 MR Alkmaar Route

Amersfoort

Plotterweg 1 3821 BB Amersfoort Route

Amsterdam

Oval Tower (De Entree 99-197) 1101 HE Amsterdam Zuid-Oost Route

Apeldoorn

Jean Monnetpark 63, 7336 BB Apeldoorn Route

Arnhem

Jansbuitensingel 30 6811 AE Arnhem Route

Assen

A.H.G. Fokkerstraat 36 9403 AP Assen Route

Borne

Grotestraat 160B 7622 GR Borne Route

Breda

Gravinnen van Nassauboulevard 21, 4811 BN Breda Route

Den Haag

Regulusweg 5, 2516 AC, Den Haag Route

Den Helder

Het Nieuwe Diep 23 – 25 1781 AC Den Helder Route

Eindhoven

Paradijslaan 40 5611 KP Eindhoven Route

Goes

Stationsplein 9 – 11 4461 HP Goes Route

Heerlen

CBS Weg 11, 6412 EX Heerlen Route

Leeuwarden

Francois Haverschmidtwei 2 8914 BC Leeuwarden Route

Utrecht

Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Route

Rotterdam

Weena 200 (toren B) 3012 NJ Rotterdam Route

Venlo

Spoorstraat 50 5911 KJ Venlo Route

Leiden

Schuttersveld 6 – 16 2316 ZB Leiden Route

Maastricht

Withuisveld 9 6226 NV Maastricht Route

Vlissingen

Industrieweg 3, 4382 NA, Vlissingen Route

Ermelo

Chevallierlaan 8 3851 PZ Ermelo Route

Zwolle

Grote Voort 247, 8041 BL, Zwolle Route

Lamark levert logistieke diensten aan Examenbureaus en is een onafhankelijke partij, niet gebonden aan een opleidingsinstituut

Examen boeken
 • Heeft u een vraag/opmerking/klacht over het boeken van uw examen?
  Neem contact op met uw Examenbureau.
Test Centers
 • Bent u op zoek naar de adresgegevens van een Test Center?
  Voor de adresgegevens per Test Center klik hier.
  Voor algemene route-informatie kunt u gebruik maken van de definitieve boekingsbevestiging die u na het boeken van een examen per e-mail ontvangt. Hierin vindt u ook de informatie betreffende de parkeermogelijkheden terug.
  Voor de actuele verkeerssituatie, omleidingen en dergelijke op de examendatum zelf klik hier.
 • Wilt u contact opnemen met een Test Center?
  De Test Centers zijn telefonisch niet bereikbaar. Wanneer u inhoudelijke vragen heeft over een Test Center, wilt doorgeven dat u later komt, et cetera, neem dan contact op met uw Examenbureau.
Examenafname
 • Heeft u een vraag/opmerking/klacht over het examen?
  Neem contact op met uw Examenbureau.
 • Wilt u een inzage aanvragen?
  Neem contact op met uw Examenbureau.

Neem contact met ons op:

Let op. Bent u een examenkandidaat? Klik dan hier voor de pagina met veelgestelde vragen of neem contact op met uw Examenbureau. Wij kunnen uw vraag helaas niet in behandeling nemen.

 


Vragen, feedback en suggesties zijn welkom!

Contactinformatie

Lamark BV

Jansbuitensingel 30

6811 AE Arnhem

Overig contact:

Mail: beflexible@lamark.com

Telefoon (tijdens kantooruren): 088 51 41 777

Pin It on Pinterest

Share This